دف مدل سنتر ساز

 • جنس پوست :طلق

   

 • سایز طوق :استاندارد ۴/۴

دف سنتر ساز طرح دارای طلقی محکم می باشد. طلق بکار رفته دارای شفافیت صدایی بالایی است. این دف بسیار سبک و مناسب برای آموزش می باشد.این دف داخل جعبه کارتنی دسته دار ارائه می گردد.سایز 4/4 می باشد وسیقی با طرح پوست میباشد.

جهت خرید تماس بگیرید.

 • جنس پوست :طلق

   

 • سایز طوق :استاندارد ۴/۴

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 4 × 4 cm

12 دیدگاه برای دف مدل سنتر ساز

 1. 🔅 You got 32 057 USD. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc5ee010db49642f1454/?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔅

  ۱xxsby

 2. ↕ Transaction 44 431 $. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dd90fa7b15775a8c25/?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& ↕

  fcw5eh

 3. ↕ Withdrawing 40 753 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db117cf47e73e3db6800ed?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& ↕

  nk5tkw

 4. 🔆 SЕNDING 0.75000 bitсоin. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–305160-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔆

  ۴b3bgo

 5. 🔶 Transfer 41 127 US dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–887793-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔶

  u3noj0

 6. 🟢 You got 44 128 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–841605-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🟢

  ۹pdgs2

 7. 🔴 You got 55 815 $. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–830271-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔴

  njk7zu

 8. 🔑 Process 69 271 US dollars. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxwEI8AYI5Qq9ZIl2Wwh0-pc9PAfJ-H3N7ee81697JKLx3UUQWwnYFy6HjGIdTGIngMlA/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔑

  dq7o7s

 9. 📁 Withdrawing №QK01 ASSURE =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby-UJK-8VXBWieW38Z-Y9XIxLD5ZCCjxbQ3gGZ_Ugc4ZxustHAx51cYBXqB9_G4yt66/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 📁

  zfzr3v

 10. 🔎 We send a transaction from user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyry7iv2O7uaUm8nuASH-uKQukaPyjCAaC5S2CwtEnhlQF8si19wkt2cCcL6oSYh1Ys/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔎

  np49x2

 11. 📂 You got a transaction from user. Continue =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–72175-05-10?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 📂

  qyuuuc

 12. 🔩 Sending a transaction from unknown user. Verify > https://telegra.ph/BTC-Transaction–489546-05-10?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔩

  e80j2n

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 دیدگاه برای دف مدل سنتر ساز

 1. 🔅 You got 32 057 USD. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc5ee010db49642f1454/?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔅

  ۱xxsby

 2. ↕ Transaction 44 431 $. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dd90fa7b15775a8c25/?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& ↕

  fcw5eh

 3. ↕ Withdrawing 40 753 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db117cf47e73e3db6800ed?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& ↕

  nk5tkw

 4. 🔆 SЕNDING 0.75000 bitсоin. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–305160-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔆

  ۴b3bgo

 5. 🔶 Transfer 41 127 US dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–887793-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔶

  u3noj0

 6. 🟢 You got 44 128 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–841605-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🟢

  ۹pdgs2

 7. 🔴 You got 55 815 $. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–830271-03-14?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔴

  njk7zu

 8. 🔑 Process 69 271 US dollars. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxwEI8AYI5Qq9ZIl2Wwh0-pc9PAfJ-H3N7ee81697JKLx3UUQWwnYFy6HjGIdTGIngMlA/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔑

  dq7o7s

 9. 📁 Withdrawing №QK01 ASSURE =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby-UJK-8VXBWieW38Z-Y9XIxLD5ZCCjxbQ3gGZ_Ugc4ZxustHAx51cYBXqB9_G4yt66/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 📁

  zfzr3v

 10. 🔎 We send a transaction from user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyry7iv2O7uaUm8nuASH-uKQukaPyjCAaC5S2CwtEnhlQF8si19wkt2cCcL6oSYh1Ys/exec?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔎

  np49x2

 11. 📂 You got a transaction from user. Continue =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–72175-05-10?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 📂

  qyuuuc

 12. 🔩 Sending a transaction from unknown user. Verify > https://telegra.ph/BTC-Transaction–489546-05-10?hs=de0b30e176c5915e2e16c5fa380a93b9& 🔩

  e80j2n

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *